Welkom op onze website.

De naam van onze school ‘de KEI’ staat voor :

K : kindvriendelijk : de zorg van het ganse team voor de eigenheid van ieder kind. Er wordt de nodige aandacht gegeven om ervoor te zorgen dat elk kind zijn plaatsje vindt in de klasgroep.
E : eigentijds : het klasleven wordt aangepast aan de huidige ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Kinderen krijgen de kans om zich optimaal te ontplooien en om zich vlot te leren aanpassen in het dagelijkse leven. Er is veel aandacht voor het “leren” en om de “eigen” talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen in een uitdagend leeromgeving.
I : imago : de school treedt regelmatig naar buiten met activiteiten en optredens. Kinderen staan dan zoveel mogelijk centraal.
Via deze website kan u onze school leren kennen en ouders krijgen via Gimme, een online communicatieplatform, extra info, foto’s, filmpjes die met de klas van hun kind(eren) te maken hebben.
        
        Neem je graag een kijkje in onze school… klik hier.