Officiële benaming:

      VZW De Kubus
     
Grauwe Torenwal 15
     
 3960    Bree

Ondernemingsnummer:   0408599632

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Samenstelling

Voorzitter

Jos Geussens

   

Leden

Dominique Vanderstegen – ondervoorzitter
Rita Dirkx – secretaris
Katrien Linssen – penningmeester
Jos Bloemen –  bestuurder
Katrien Peuteners – bestuurder
Rik Prenen – bestuurder
Roger Vandijck – bestuurder