Om de betrokkenheid en het welbevinden van onze kinderen te verhogen organiseren we op geregelde tijdstippen een leerlingenraad. Hier kunnen nieuwe ideeën en voorstellen worden gelanceerd en zoeken we samen naar oplossingen voor schoolse problemen.

In onze lagere school wordt jaarlijks een nieuwe leerlingenraad opgericht. De leden van de leerlingenraad worden gekozen door de leerlingen van de klas. Samenstelling: 1 jongen en 1 meisje van het derde tot en met het zesde leerjaar.

We proberen 6 keer per schooljaar samen te komen tijdens de middagpauze. De vertegenwoordigers brengen verslag uit in hun klas en in de klassen van het eerste en tweede leerjaar.

Leerlingenraad 2021-2022

Verkozen leden:

3de leerjaar: Flore Stinkens en Yern Reyners

4de leerjaar A: Wout Cuypers en  Benke Swennen

4de leerjaar B: Daan Goyens en Bo Cuypers

5de leerjaar A: Kato Vandevenne en Ilirian Maxhuni

5de leerjaar B:  Yits Reyners en Jorien Vrancken

6de leerjaar  A:  Pauline Tyskens en Toon Stals

6de leerjaar  B: Xander Lemmens en Fran Hermans