Om de betrokkenheid en het welbevinden van onze kinderen te verhogen organiseren we op geregelde tijdstippen een leerlingenraad. Hier kunnen nieuwe ideeën en voorstellen worden gelanceerd en zoeken we samen naar oplossingen voor schoolse problemen.

In onze lagere school wordt jaarlijks een nieuwe leerlingenraad opgericht. De leden van de leerlingenraad worden gekozen door de leerlingen van de klas. Samenstelling: 1 jongen en 1 meisje van het derde tot en met het zesde leerjaar.

We proberen 5 keer per schooljaar samen te komen tijdens de middagpauze. De vertegenwoordigers brengen verslag uit in hun klas en in de klassen van het eerste en tweede leerjaar.

Leerlingenraad 2022-2023

Verkozen leden:

3de leerjaar: Sam Govaerts en Manou Jans

4de leerjaar: Jakob Goossens en Charlie Verhofstede

5de leerjaar A: Joppe Colson en Lisa Kerkhofs

5de leerjaar B:  Lars Braekers en Norah Kosten

6de leerjaar  A:  Lars Bongaerts en Nia Vankerkhove

6de leerjaar  B: Finn Cornelissen en Liene Houben