Om de betrokkenheid en het welbevinden van onze kinderen te verhogen organiseren we op geregelde tijdstippen een leerlingenraad. Hier kunnen nieuwe ideeën en voorstellen worden gelanceerd en zoeken we samen naar oplossingen voor schoolse problemen.

In onze lagere school wordt jaarlijks een nieuwe leerlingenraad opgericht. De leden van de leerlingenraad worden gekozen door de leerlingen van de klas. Samenstelling: 1 jongen en 1 meisje van het derde tot en met het zesde leerjaar.

We proberen 6 keer per schooljaar samen te komen tijdens de middagpauze. De vertegenwoordigers brengen verslag uit in hun klas en in de klassen van het eerste en tweede leerjaar.

Leerlingenraad 2020-2021

Verkozen leden:

3de leerjaar A  Ruben Jansen en Benke Swennen

3de leerjaar B  Lars Braekers en Leen Hertogs

4de leerjaar A  Kato Vandevenne en Lars Bongaerts

4de leerjaar B  Jano Langens en Linde Jaeken

5de leerjaar A  Jolien Verbeek en Wannes De Smedt

5de leerjaar B  Lies Mertens en Ties Beckers

6de leerjaar     Jelle Moortgat en Ines Van Erum