Om de betrokkenheid en het welbevinden van onze kinderen te verhogen organiseren we op geregelde tijdstippen een leerlingenraad. Hier kunnen nieuwe ideeën en voorstellen worden gelanceerd en zoeken we samen naar oplossingen voor schoolse problemen.

In onze lagere school wordt jaarlijks een nieuwe leerlingenraad opgericht. De leden van de leerlingenraad worden gekozen door de leerlingen van de klas. Samenstelling: 1 jongen en 1 meisje van het derde tot en met het zesde leerjaar.

We proberen 5 keer per schooljaar samen te komen tijdens de middagpauze. De vertegenwoordigers brengen verslag uit in hun klas en in de klassen van het eerste en tweede leerjaar.

Leerlingenraad 2023-2024

Verkozen leden:

3de leerjaar A: 

3de leerjaar B:

4de leerjaar: 

5de leerjaar:

6de leerjaar  A:  

6de leerjaar  B: