Carnaval, wat een feest!

Onze leerlingen en kleuters konden genieten van een te ‘gekke’ carnavalsweek. Zo was er een gekke hoeden/harendag – een gekke schoenen/sokkendag – een ‘binnenstebuiten/achterstevorendag – een gekke gezichtendag en tot slot natuurlijk een echt verkleedfeest. Op donderdag gaven de 5 […]

Nore in Oeganda!

Weten jullie nog dat we een koekenverkoop gehouden hebben in onze school? De opbrengst van deze verkoop hebben we geschonken aan Nore om haar project ‘Oeganda’ te steunen. Nore doet daar nu stage in een kleuterschool, ze staat bij de […]

Sintbezoek

Eindelijk was het dan zover!! Alle kleuters en leerlingen konden vandaag Sinterklaas en hoofdpiet verwelkomen. Wat een feest!! Eerst mochten de leerlingen buiten een dansje doen. Het slechte weer hield hen en ook de Sint niet tegen. Daarna mocht iedere […]

Project Oeganda

‘Lichtpuntjes. Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn.’ Basisschool De Kei ondersteunde een vrijwilligersproject in Oeganda door twee weken lang koeken te verkopen aan de leerlingen en de […]

Verkeersbordenwedstrijd

Een veilige schoolomgeving, dat wil uiteraard iedereen. Om dit duidelijk te maken voor iedereen, mochten alle lagere schoolkinderen van Bree deelnemen aan de verkeersbordenwedstrijd, die de jeugddienst samen met de mobiliteitsambtenaar op poten zette. Alle leerlingen kregen de opdracht een […]

KWARTIERMAKERS

Begin september stapte onze school enthousiast in het leesproject kwartiermakers. Alle kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar krijgen elke dag een kwartier de tijd om vrij te lezen. Kinderen die veel lezen, hebben een grotere woordenschat […]