Nore in Oeganda!

Weten jullie nog dat we een koekenverkoop gehouden hebben in onze school? De opbrengst van deze verkoop hebben we geschonken aan Nore om haar project ‘Oeganda’ te steunen. Nore doet daar nu stage in een kleuterschool, ze staat bij de […]

Project Oeganda

‘Lichtpuntjes. Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn.’ Basisschool De Kei ondersteunde een vrijwilligersproject in Oeganda door twee weken lang koeken te verkopen aan de leerlingen en de […]

KWARTIERMAKERS

Begin september stapte onze school enthousiast in het leesproject kwartiermakers. Alle kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar krijgen elke dag een kwartier de tijd om vrij te lezen. Kinderen die veel lezen, hebben een grotere woordenschat […]