Carnaval, wat een feest!

Onze leerlingen en kleuters konden genieten van een te ‘gekke’ carnavalsweek. Zo was er een gekke hoeden/harendag – een gekke schoenen/sokkendag – een ‘binnenstebuiten/achterstevorendag – een gekke gezichtendag en tot slot natuurlijk een echt verkleedfeest. Op donderdag gaven de 5 […]

Sintbezoek

Eindelijk was het dan zover!! Alle kleuters en leerlingen konden vandaag Sinterklaas en hoofdpiet verwelkomen. Wat een feest!! Eerst mochten de leerlingen buiten een dansje doen. Het slechte weer hield hen en ook de Sint niet tegen. Daarna mocht iedere […]

Verkeersbordenwedstrijd

Een veilige schoolomgeving, dat wil uiteraard iedereen. Om dit duidelijk te maken voor iedereen, mochten alle lagere schoolkinderen van Bree deelnemen aan de verkeersbordenwedstrijd, die de jeugddienst samen met de mobiliteitsambtenaar op poten zette. Alle leerlingen kregen de opdracht een […]