Voor de tweede maal hebben de leerlingen van het vijfde leerjaar deelgenomen aan het KINJER-OLS.  Onder begeleiding van de plaatselijke schutterij Sint Catharina Beek, leerkrachten van Basisschool De Kei en veel helpende handen van ouders, grootouders is dit feest goed voorbereid en geoefend met de leerlingen.

Eerst werden de leerlingen ondergedompend in een klein stukje cultureel erfgoed.  Deze uitleg werd gedaan door leden van de plaatselijke schutterij.

Daarna kregen de leerlingen uitleg over de bedoeling van dit evenement.

Erg enthousiast startten de leerlingen aan de voorbereidingen…. Ideeën meer dan …

De leerlingen kregen meetoefeningen, knutselactiviteiten, ritmische oefeningen ter voorbereiding van het trommelen, marcheeroefeningen, schietoefeningen…

Ook werden ouders, grootouders ingeschakeld om het knip-, naai- en strijkwerk vlot te laten verlopen. Dit alles werd geleid door leden van de schutterij. Dit waren heel plezante namiddagen en avonden.

Ook werd er gezocht naar een jel in het plaatselijke Beekse dialect… een hele kunst.

Op dinsdag 28 juni was het dan zo ver!  Vroeg uit de veren…. materialen inladen, kapsels in orde brengen en… weg zijn ze richting Meijel!

Leerlingen waren echt in feeststemming en enorm gemotiveerd om hun beste beentje voor te zetten.  En of ze dat gedaan hebben!  Prachtig prestaties hebben ze geleverd!  Proficiat aan al de deelnemers voor de geleverde prestaties!  Gewoon kippenvelmomenten ….

Daarom willen we jullie laten meegenieten van enkele sfeermomenten….

Hieronder kunnen jullie genieten van nog meer sfeerbeelden door op de link te klikken. https://www.facebook.com/100057140603325/videos/pcb.521235336457815/1187702061998576

https://www.facebook.com/100057140603325/videos/pcb.521235336457815/564641848485841

https://www.facebook.com/100057140603325/videos/pcb.521235336457815/699805374422627