Ieder schooljaar opnieuw bekijken wij hoe we de klassen indelen zodat we de kinderen de beste groeikansen kunnen geven. Het is dan ook heel belangrijk dat we een zicht hebben op het aantal kinderen dat naar onze school gaat komen. Mogen wij u daarom vragen om uw kind tijdig in te schrijven?

Kinderen ouder dan 3 jaar kunnen op elk moment van start gaan in de school. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen alleen instappen op bepaalde instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • op 1 februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Om te kunnen instappen moet uw kind op de instapdatum minstens 2,5 jaar oud zijn.

De school organiseert regelmatig kijkmomenten voor instappers. De data vindt u terug op de website van de school < info voor ouders < documenten < instap- en kijkmomenten.

Meer info over inschrijvingen en toelatingen van leerlingen vindt u terug in de schoolbrochure bij hoofdstuk 3.2.

Door de maatregelen tegen het Coronavirus verkiezen wij om  zo weinig mogelijk bezoek te ontvangen tijdens de schooluren.

U kan inschrijven door:

 • het inschrijvingsformulier te downloaden, in te vullen en naar school te mailen
 • een mail te sturen naar de school.  De inschrijvingspapieren worden u dan gemaild.

Mailadres van de school: directie.dekei@dekubus-bree.be

Hoe inschrijven:

 • U mag het inschrijvingsformulier downloaden, invullen en ons bezorgen of
 • ouders van instappers kunnen inschrijven tijdens een kijkmoment of
 • tijdens schooluren en liefst na afspraak.

Gelieve de SIS-kaart  of de kids-ID  van uw kind mee te brengen.  Een kopie kan ook.

Via volgende link kan u de nodige documenten downloaden:

inschrijvingsformulier: Klik hier
goedkeuring opvoedingsproject en het schoolreglement: Klik hier
vragenlijst over de achtergrond van uw kind: Klik hier
toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en filmpjes en het openbaar maken van klaslijsten: Klik hier
gezondheidsfiche: Klik hier

Instap- en kijkmomenten voor schooljaar 2020-2021: Klik hier